კორპორატიული რეპორტიგის, ანალიზისა და დაგეგმვის მენეჯერი - კორპორატიული სექტორი

ვაკანსიის კოდი VC2773
ადგილმდებარეობა თბილისი
ორგანიზაცია სს თიბისი ბანკი
მოქმედების ვადა 25.07.2018
კატეგორია სხვა
დასაქმების ტიპი სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე სპეციალისტი
ძირითადი მოთხოვნები
განათლება
ბაკალავრი, მაგისტრი
ენები
 • ინგლისური - ძალიან კარგი
უნარები
 • ძლიერი ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრეზენტაციის ძლიერი უნარ-ჩვევების ქონა;
 • პროექტის დაგეგმვის, რესურსების განაწილების და მართვის უნარი;
 • სტრესული სიტუაციების გამკლავების უნარი;
 • ინიციატივიანობა
 • სხვადასხვა ტიპის საქმიანობის ერთდროულად შესრულების უნარი;
 • ცვლილებების მიმართ მოქნილობა;
სამუშაოს აღწერა
 • შიდა, ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ყოველთვიური და კვარტლური რეპორტების უზრუნველყოფა;
 • ეკონომიკის, ბაზრის პოტენციალის და ბიზნეს შედეგების ანალიზი, ბიზნესის გეგმების და ბიუჯეტის მომზადება; ფინანსებთან და ბიზნესთან კოორდინცია;  
 • ბიზნეს გეგმისა და ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი; დაგეგმილი ფინანსური მაჩვენებლების შესრულების უზრუნველყოფა, გადახრების ანალიზი, გამოსწორების გზების დაგეგმვა და რეალიზება
 • ანალიზის შედეგად რეკომენდაციების წარდგენა;
 • საკრედიტო პროდუქტებზე ფასწარმოქმნის შეფასება და რეკომენდაციების გაცემა;
 • შიდა და გარე მოხმარებისთვის  კორპორატიული საბანკო  ბიზნესის პრეზენტაციების მომზადება;
 • სტრატეგიული პროექტების ორგანიზაცია და მართვა;
 • კოორდინირებული მუშაობა სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან;
 • უშუალო ხელმძღვანელის განკარგულებებისა და დავალებების დროული და ადექვატური შესრულება;
კომპენსაცია
(დარიცხული)
დამატებითი ინფორმაცია
 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების და/ან საბანკო სფეროში;
 • საბანკო პროდუქტების, სერვისების,  პროცედურების და საქმიანობის სპეციფიკის საფუძვლიანი ცოდნა;
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა;
 • Excel, PowerPoint, SQL, VBA მაღალ დონეზე ცოდნა.