მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC4419
ქუთაისი
05.02.2020 - 25.02.2020
VC4420
ქუთაისი,ბაღდათი,სამტრედია,ზესტაფონი,აბაშა,თერჯოლა,ვანი
05.02.2020 - 25.02.2020
VC4435
სათაო ბანკი, მონაცემთა მართვისა და ანგარიშგების განყოფილება
11.02.2020 - 25.02.2020
VC4436
თბილისი
11.02.2020 - 25.02.2020
VC4441
სიღნაღი
11.02.2020 - 25.02.2020
VC4442
ბიზნეს ანალიზის განყოფილება
12.02.2020 - 26.02.2020
VC4437
თბილისი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4438
თბილისი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4439
თბილისი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4443
დასავლეთის რეგიონი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4445
ზუგდიდი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4448
ბათუმი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4447
ბათუმი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4449
ბაღდათი
12.02.2020 - 25.02.2020
VC4455
გურჯაანი
13.02.2020 - 27.02.2020
VC4457
მარნეული
13.02.2020 - 27.02.2020
VC4459
თბილისი,ქუთაისი
13.02.2020 - 27.02.2020
VC4460
თბილისი,ქუთაისი
13.02.2020 - 27.02.2020
VC4464
თბილისი
14.02.2020 - 01.03.2020
VC4471
ბათუმი
17.02.2020 - 26.02.2020
VC4472
თბილისი
17.02.2020 - 27.02.2020
VC4473
ბორჯომი
17.02.2020 - 24.02.2020
VC4474
ბორჯომი
17.02.2020 - 02.03.2020
VC4476
ბათუმი
17.02.2020 - 24.02.2020
VC4477
თბილისი
18.02.2020 - 03.03.2020
VC4478
ქუთაისი
18.02.2020 - 04.03.2020
VC4479
თბილისი, სათაო
19.02.2020 - 05.03.2020
VC4481
სათაო,ლოგისტიკის განყოფილება
19.02.2020 - 04.03.2020
VC4480
თბილისი
19.02.2020 - 25.02.2020
VC4482
თბილისი
19.02.2020 - 27.02.2020
VC4483
თბილისი
NEW
20.02.2020 - 02.03.2020
VC4484
თბილისი
NEW
20.02.2020 - 05.03.2020
VC4486
ბათუმი
NEW
20.02.2020 - 26.02.2020
VC4487
სათაო
NEW
20.02.2020 - 27.02.2020
VC4490
ფოთი
NEW
20.02.2020 - 07.03.2020
VC4489
ფოთი
NEW
20.02.2020 - 07.03.2020
VC4488
ფოთი
NEW
20.02.2020 - 07.03.2020
VC4491
სათაო ბანკი, საკრედიტო რისკების მართვის დეპარტამენტი
NEW
21.02.2020 - 13.03.2020
VC4492
თბილისი
NEW
21.02.2020 - 27.02.2020
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ თიბისი ბანკის სააპლიკაციო ფორმა სააპლიკაციო ფორმა
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები