მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC6271
თბილისი
27.08.2021 - 24.09.2021
VC6315
ქუთაისი
03.09.2021 - 23.09.2021
VC6332
თბილისი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6333
თბილისი, რუსთავი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6334
თბილისი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6335
ყვარელი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6336
თელავი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6337
თელავი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6340
ბიზნესის ანალიზის განყოფილება, სათაო
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6341
ბიზნესის ანალიზის განყოფილება, სათაო
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6342
თბილისი
07.09.2021 - 21.09.2021
VC6345
მარნეული
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6346
თბილისი
08.09.2021 - 21.09.2021
VC6347
გურჯაანი
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6348
თბილისი
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6349
დედოფლისწყარო
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6350
დედოფლისწყარო
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6352
ყვარელი
08.09.2021 - 22.09.2021
VC6354
თბილისი
08.09.2021 - 30.09.2021
VC6361
რუსთავი
09.09.2021 - 22.09.2021
VC6362
ბათუმი
09.09.2021 - 22.09.2021
VC6363
ლოგისტიკის განყოფილება, სათაო
09.09.2021 - 23.09.2021
VC6364
ზუგდიდი
09.09.2021 - 22.09.2021
VC6367
არასაკრედიტო პროდუქტების მართვის დეპარტამენტი
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6368
საკრედიტო რისკების მართვა,სათაო (თბილისი/უზბეკეთი)
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6369
ქუთაისი
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6370
ბათუმი
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6371
თბილისი
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6374
ბათუმი
10.09.2021 - 24.09.2021
VC6376
ახმეტა
13.09.2021 - 26.09.2021
VC6377
თბილისი
13.09.2021 - 22.09.2021
VC6380
ბორჯომი
13.09.2021 - 27.09.2021
VC6381
ბათუმი
13.09.2021 - 27.09.2021
VC6382
აბაშა
13.09.2021 - 27.09.2021
VC6383
აბაშა
13.09.2021 - 27.09.2021
VC6392
რუსთავი
14.09.2021 - 28.09.2021
VC6393
თბილისი
14.09.2021 - 23.09.2021
VC6394
თბილისი
14.09.2021 - 24.09.2021
VC6395
რუსთავი
14.09.2021 - 28.09.2021
VC6396
თბილისი
14.09.2021 - 28.09.2021
VC6397
ქუთაისი
15.09.2021 - 29.09.2021
VC6398
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება,სათაო
15.09.2021 - 29.09.2021
VC6399
ბაღდათი
15.09.2021 - 28.09.2021
VC6400
რუსთავი
15.09.2021 - 29.09.2021
VC6401
თბილისი
15.09.2021 - 29.09.2021
VC6404
სათაო ოფისი, კლიენტთა კმაყოფილების მართვის განყოფილება
15.09.2021 - 29.09.2021
VC6405
სამტრედია
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6406
თბილისი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6407
თბილისი , რუსთავი
16.09.2021 - 27.09.2021
VC6410
თბილისი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6411
ლაგოდეხი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6412
ზესტაფონი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6413
ზესტაფონი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6414
ზესტაფონი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6415
თბილისი
16.09.2021 - 30.09.2021
VC6416
თბილისი
17.09.2021 - 30.09.2021
VC6417
თბილისი
17.09.2021 - 28.09.2021
VC6418
თბილისი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6419
თბილისი, რუსთავი
17.09.2021 - 27.09.2021
VC6420
ხობი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6421
სენაკი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6422
ხობი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6423
ბათუმი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6424
ზუგდიდი
17.09.2021 - 01.10.2021
VC6426
თბილისი
17.09.2021 - 30.09.2021
VC6427
თბილისი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6431
თბილისი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6432
თბილისი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6434
საოპერაციო რისკების მართვის განყოფილება, სათაო
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6435
სათაო,ორაგანიზაციული რისკების მართვის დეპარატამენტი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6436
ხაზინისა და ფინანსური სერვისის დეპარტამენტი, სათაო
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6437
ფინანსური დაგეგმვის და ანალიზის განყოფილება, სათაო
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6438
თერჯოლა
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6439
ქუთაისი
NEW
20.09.2021 - 30.09.2021
VC6440
თბილისი
NEW
20.09.2021 - 30.09.2021
VC6441
თელავი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6442
თელავი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6443
თელავი
NEW
20.09.2021 - 04.10.2021
VC6445
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 30.09.2021
VC6446
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 30.09.2021
VC6447
ბათუმი
NEW
21.09.2021 - 04.10.2021
VC6448
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 05.10.2021
VC6449
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 05.10.2021
VC6450
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 05.10.2021
VC6451
თბილისი
NEW
21.09.2021 - 05.10.2021
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ თიბისი ბანკის სააპლიკაციო ფორმა სააპლიკაციო ფორმა
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები