მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC7373
თბილისი
01.02.2022 - 24.05.2022
VC7375
თბილისი
01.02.2022 - 23.06.2022
VC7551
თბილისი
28.02.2022 - 06.06.2022
VC7550
თბილისი
28.02.2022 - 06.06.2022
VC7590
თბილისი
10.03.2022 - 30.05.2022
VC7760
თბილისი
06.04.2022 - 02.06.2022
VC7816
ქობულეთი
14.04.2022 - 30.05.2022
VC7855
თბილისი
21.04.2022 - 06.06.2022
VC7864
ბათუმი
26.04.2022 - 24.05.2022
VC7863
ბათუმი
26.04.2022 - 24.05.2022
VC7862
ბათუმი
26.04.2022 - 28.05.2022
VC7871
აბაშა
26.04.2022 - 31.05.2022
VC7872
აბაშა
26.04.2022 - 31.05.2022
VC7880
თბილისი
27.04.2022 - 30.05.2022
VC7900
ბათუმი
29.04.2022 - 28.05.2022
VC7909
თბილისი
02.05.2022 - 03.06.2022
VC7910
თბილისი
02.05.2022 - 03.06.2022
VC7911
თბილისი
02.05.2022 - 03.06.2022
VC7912
თბილისი
02.05.2022 - 03.06.2022
VC7933
ბათუმი
04.05.2022 - 02.06.2022
VC7944
ბათუმი
05.05.2022 - 02.06.2022
VC7959
საჩხერე
10.05.2022 - 24.05.2022
VC7960
საჩხერე
10.05.2022 - 24.05.2022
VC7961
თბილისი
10.05.2022 - 24.05.2022
VC7966
თელავი
10.05.2022 - 27.05.2022
VC7967
სამტრედია
10.05.2022 - 27.05.2022
VC7968
თბილისი
10.05.2022 - 26.05.2022
VC7970
ქობულეთი
10.05.2022 - 24.05.2022
VC7972
ბათუმი
11.05.2022 - 01.06.2022
VC7973
ბათუმი
11.05.2022 - 01.06.2022
VC7974
თბილისი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7975
ზესტაფონი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7977
ბათუმი
11.05.2022 - 01.06.2022
VC7979
ბათუმი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7978
ბათუმი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7980
ბათუმი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7981
დედოფლისწყარო
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7985
თბილისი
11.05.2022 - 25.05.2022
VC7988
მიკრო და უზრუნველყოფილი საცალო პრობლემური აქტივების მართვის განყოფილება, სათაო
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7989
თბილისი
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7990
სათაო
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7991
ახმეტა
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7992
თბილისი
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7993
თბილისი
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7994
თბილისი
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7995
ვადაგადაცილებების მართვის სტრატეგირების და ანალიზის განყოფილება, სათაო
13.05.2022 - 27.05.2022
VC7996
გარდაბანი
14.05.2022 - 28.05.2022
VC7998
მარნეული
14.05.2022 - 28.05.2022
VC7999
სენაკი
14.05.2022 - 28.05.2022
VC8000
ხაშური
14.05.2022 - 28.05.2022
VC8002
მუხრანი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8003
ქუთაისი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8004
თბილისი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8005
თბილისი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8006
სათაო,მიკრო, მცირე და საშუალო პორტფელის მართვის განყოფილება
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8007
ბათუმი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8008
ბათუმი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8010
ბათუმი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8009
თბილისი
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8011
სამართალწარმოების განყოფილება, სათაო
16.05.2022 - 30.05.2022
VC8012
თბილისი
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8013
სათაო
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8014
დედოფლისწყარო
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8019
თბილისი
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8020
ზესტაფონი
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8021
ხაშური
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8023
თბილისი, სათაო
17.05.2022 - 31.05.2022
VC8024
კორპორატიული ბიზნესი
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8025
თბილისი
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8026
სარეაბილიტაციო და პრობლემური აქტივების ოპერაციების მართვისა და განვითარების განყოფილება,სათაო
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8028
ხაშური
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8029
თბილისი
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8030
ზუგდიდი
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8031
გორი
18.05.2022 - 01.06.2022
VC8033
წნორი
18.05.2022 - 06.06.2022
VC8037
სენაკი
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8040
მარნეული
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8041
მარნეული
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8044
ქუთაისი
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8045
თბილისი
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8043
მარნეული
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8046
თბილისი
19.05.2022 - 03.06.2022
VC8042
მარნეული
19.05.2022 - 02.06.2022
VC8049
ქუთაისი
19.05.2022 - 03.06.2022
VC8051
თბილისი
20.05.2022 - 27.05.2022
VC8050
თბილისი
20.05.2022 - 27.05.2022
VC8053
ქუთაისი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8054
ნინოწმინდა
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8055
ქუთაისი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8056
ბათუმი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8057
თბილისი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8058
გარდაბანი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8059
საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების განყოფილება
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8060
თბილისი
20.05.2022 - 03.06.2022
VC8061
ბოლნისი
NEW
21.05.2022 - 03.06.2022
VC8062
ბოლნისი
NEW
21.05.2022 - 03.06.2022
VC8063
ფოთი
NEW
21.05.2022 - 03.06.2022
VC9064
ხობი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9065
თბილისი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9066
მარნეული
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC8064
თბილისი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9068
ბორჯომი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9072
მონაცემთა ანალიზის ექსპერტიზის ცენტრი, სათაო
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9073
მონაცემთა ანალიზის ექსპერტიზის ცენტრი, სათაო
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9074
ქობულეთი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9075
ქობულეთი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9076
თბილისი
NEW
23.05.2022 - 07.06.2022
VC9078
ლოგისტიკის განყოფილება, სათაო
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9079
სათაო
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9081
რუსთავი
NEW
23.05.2022 - 03.06.2022
VC9082
ზესტაფონი
NEW
23.05.2022 - 03.06.2022
VC9080
თბილისი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9084
თელავი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9085
სტრატეგიული ფინანსების და ბიზნეს ანალიზის დეპარტამენტი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9086
ფინანსური დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება, სათავო
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
VC9087
სტრატეგიული ფინანსების და ბიზნეს ანალიზის დეპარტამენტი
NEW
23.05.2022 - 06.06.2022
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ თიბისი ბანკის სააპლიკაციო ფორმა სააპლიკაციო ფორმა
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები