მიმდინარე ვაკანსიები

კოდი პოზიცია მოქმედების ვადა
VC3811
ხაშური
06.08.2019 - 25.11.2019
VC4069
წნორი
04.11.2019 - 18.11.2019
VC4071
კასპი
04.11.2019 - 18.11.2019
VC4072
კასპი
04.11.2019 - 18.11.2019
VC4074
თბილისი
05.11.2019 - 19.11.2019
VC4077
ზესტაფონი
05.11.2019 - 19.11.2019
VC4079
გორი
06.11.2019 - 20.11.2019
VC4080
ზუგდიდი
06.11.2019 - 20.11.2019
VC4081
თბილისი, რუსთავი
06.11.2019 - 21.11.2019
VC4082
გორი
07.11.2019 - 21.11.2019
VC4083
ქარელი
08.11.2019 - 22.11.2019
VC4084
სათაო,ლოგისტიკის განყოფილება
08.11.2019 - 22.11.2019
VC4085
ხაშური
11.11.2019 - 25.11.2019
VC4086
თბილისი
11.11.2019 - 25.11.2019
VC4087
თბილისი
11.11.2019 - 25.11.2019
VC4088
თბილისი
11.11.2019 - 25.11.2019
VC4089
სათაო,ლოგისტიკის განყოფილება
11.11.2019 - 25.11.2019
VC4090
თბილისი
12.11.2019 - 26.11.2019
VC4091
თბილისი
12.11.2019 - 20.11.2019
VC4092
ბათუმი
12.11.2019 - 26.11.2019
VC4095
თბილისი
13.11.2019 - 27.11.2019
VC4096
თბილისი
14.11.2019 - 22.11.2019
VC4097
თბილისი
14.11.2019 - 28.11.2019
VC4099
სათაო,ლოგისტიკის განყოფილება
NEW
15.11.2019 - 21.11.2019
VC4100
სათაო,ლოგისტიკის განყოფილება
NEW
15.11.2019 - 28.11.2019
VC4101
სათაო ოფისი, სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილება
NEW
15.11.2019 - 28.11.2019
VC4102
გორი
NEW
15.11.2019 - 28.11.2019
VC4103
თბილისი
NEW
17.11.2019 - 27.11.2019
VC4107
გარდაბანი
NEW
18.11.2019 - 27.11.2019
VC4108
თბილისი
NEW
18.11.2019 - 28.11.2019
აპლიკანტთა მონაცემთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ თიბისი ბანკის სააპლიკაციო ფორმა სააპლიკაციო ფორმა
თუ გსურთ ახალი ვაკანსიების მიღება კონკრეტული კატეგორიების მიხედვით გამოიწერეთ ვაკანსიები