ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკოსი

ვაკანსიის კოდი VC3252
ადგილმდებარეობა ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილება
ორგანიზაცია სს თიბისი ბანკი
მოქმედების ვადა 25.02.2019
კატეგორია სხვა
დასაქმების ტიპი სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე სპეციალისტი
ძირითადი მოთხოვნები
ენები
 • ინგლისური - ძალიან კარგი
უნარები
 • ანალიტიკური, ლოგიკური და პრობლემების გადაწყვეტის უნარი
 • რამდენიმე პროექტზე ერთდროულად მუშაობის უნარი
 • დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი
 • საქმიანობის ორგანიზება და დაგეგმვა
 • მაღალი მოტივაცია
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
დამატებითი მოთხოვნები
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების მუშაობის პრინციპების მაღალ დონეზე ცოდნა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ძირთადი პრინციპების ცოდნა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ცოდნა/სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება უპირატესობად (SIEM, DLP, Web Application Firewall, Network Firewall, IDS/IPS )
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნიკურ მიმართულებებში სამუშაო გამოცდილება მიჩენული  იქნება უპირატესობად  (ლოგების ანალიზი, ინციდენტის გამოძიება, შეღწევადობის ტესტირება, სისუსტეების და საფრთხეების ანალიზი)
 • სერვერული და სამომხმარებლო ოპერაციული სისტემების არქიტექტურულ დონეზე ცოდნა/სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება აუპირატესობად
 • ქსელის არქიტექტურულ დონეზე ცოდნა/სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება უპირატესობად
 • ვებ-ტექნოლოგიების არქიტექტურულ დონეზე ცოდნა/სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება უპირატესობად
 • ქსელური და სისტემური ლოგების ანალიზის კუთხით სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება უპირატესობად
 • Cloud სისტემების არქიტექტურულ დონეზე ცოდნა/სამუშაო გამოცდილება მიჩნეული იქნება უპირატესობად
სამუშაოს აღწერა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების და ტექნიკური კონტროლების აღსრულების მონიტორინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების რიკსების შეფასებაში მონაწილოების მიღება
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის პროცესში ჩართულობა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოხების კონტროლების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება
 • წვდომის კონტროლებთან, ცვლილებებთან დაკავშირებული მოთხოვნების ანალიზი და ვალიდაცია
 • ტექნიკურ პროექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით ჩართულობა:
**სისუსტეების, საფრთხეების ანალიზი და ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების შეფასება
**პოლიტიკებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
**რისკების მობყრობასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება
 • სისუსტეების და საფრთხეების მართვის პროცესში ჩართულობა. სხვადასხვა წყაროებიდან სისუსტეების და საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ანალიზი
დამატებითი ინფორმაცია
რეზიუმეების განხილვის შედეგად, დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან