ცენტრალიზებული ბექ ოფისის თანამშრომელი (დროებითი 2-10 თვე)

ვაკანსიის კოდი VC3604
ადგილმდებარეობა თბილისი, სათაო
ორგანიზაცია სს თიბისი ბანკი
მოქმედების ვადა 18.06.2019
კატეგორია სხვა
დასაქმების ტიპი სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე დამწყები
ძირითადი მოთხოვნები
განათლება
ხარისხი: სტუდენტი, ბაკალავრი
სფერო: ბიზნესის მართვა, ფინანსები
ენები
 • ინგლისური - კარგი
 • რუსული - კარგი
უნარები
 • კომუნიკაბელურობა
 • დეტალებზე ფოკუსირება
 • გუნდურად მუშაობის უნარი
 • სისხარტე
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა
 • საქმიანობის ორგანიზება და დაგეგმვა
 • პრობლემების მოგვარების უნარი
 • დროის მართვა
 • გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • პუნქტუალურობა
სამუშაოს აღწერა
 • ბანკის ოპერაციულ დღეში კლიენტების რეგისტრაცია, მონაცემების სრულყოფა;
 • ინტერნეტ ბანკინგში კლიენტების რეგისტრაცია/დეაქტივაცია და მონიტორინგი;
 • დისტანციური არხებიდან და გაყიდვების განყოფილებიდან  შემოსული კლიენტების განაცხადების რეგისტრაცია საბანკო პროდუქტებზე;
 • სთენდინგ ორდერის და ავტომატური კომუნალური გადარიცხვების მოდულებში დავალებების რეგისტრაცია ან/და ცვლილებების შეტანა;
 • კლიენტებთან დაკავშირება და ბარათების,პინ-კოდების,სატელეფონო კოდების მიწოდების შესახებ ვიზიტის დროის შეთანხმება, საბუტების ფორმირება და გაგზავნა;
 • ფილიალიდან, ბანკი კლიენტით/ინტერნეტ ბანკის სისტემით კლიენტის მიერ შესრულებული სავალუტო/სალარე  გადარიცხვების დამუშავება/ავტორიზაცია;
 • ინტერნეტ ბანკის და ბანკი კლიენტის სისტემის ტექსტური შეტყობინებით კლიენტებთან უკუკავშირის განხორციელება, ტრანზაქციის შესრულება ან/და სწორად გადამისამართება;
 • სასამართლო ბრძანებების რეაგირება/დამუშავება; ინკასო/ყადაღების მიღება, რეგისტრაცია და დამუშავება;
 • სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან საბანკო დოკუმენტების მოთხოვნისას   არქივიდან  საბუთების გამოთხოვა/ამოღება;
 • სავაჭრო ობიქტებში კლიენტების მხრიდან მოთხოვნილი განვადებების განაცხადების განხილვა/დამტკიცება.
 • ბანკის მიერ კლიენტებზე გაცემული სესხების ჩამოჭრა, უზრონველყოფის მოხსნა, ჯარიმის კორექტირება, საკრედიტო ლიმიტების ცვლილება;
კომპენსაცია
(დარიცხული)
დამატებითი ინფორმაცია
 • რეზიუმეების განხილვის შედეგად, გასაუბრებაზე მოწვევა მოხდება  მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან.