საინვესტიციო რისკების მართვის განყოფილების უფროსი

ვაკანსიის კოდი VC4793
ადგილმდებარეობა სათაო,რისკების მართვა
ორგანიზაცია სს თიბისი ბანკი
მოქმედების ვადა 16.08.2020
კატეგორია სხვა
დასაქმების ტიპი სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე შუა რგოლის მენეჯერი
სამუშაოს აღწერა
ვის ვეძებთ:
 
რისკების მიმართულებაში ვეძებთ საინვესტიციო რისკების მართვის განყოფილების უფროსს.
 
შენ მოხვდები გუნდში, რომელიც მუდმივად ორიენტირებულია ახალი და საინტერესო მიმართულების ძიებაზე. გექნება შესაძლებლობა ჩაერთო რისკების მართვის სრულ პროცესში,  მონაწილეობა მიიღო რისკების მართვის ჩარჩოს ჩამოყალიბებასა და ეფექტურად მართვაში
 
რას იქნება შენი საქმე:
 • შვილობილი კომპანიების რისკების შეფასება, კომპანიის სპეციფიკისა და იმ გარემოდან გამომდინარე სადაც კომპანია ოპერირებს 
 • შვილობილი კომპანიების რისკების მართვისთვის ეფექტური პროცესების დანერგვის კოორდინაცია
 • შვილობილ კომპანიებში არსებული რისკების შესახებ ინფორმაციის ფლობა 
 • რისკების მართვის მიზნით  ქმედებების განსაზღვრა, რისკების მართვის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან ერთად 
 • ბანკის სტრუქტურულ ერთეულებსა და შვილობილი კომპანიებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის სქემის აწყობა 
 • ბანკის მიდგომებისა და ექსპერტიზის შვილობილი კოპმანიებისთვის გაზიარების უზრუნველყოფა
 • მენეჯმენტის და სხვა უფლებამოსილი პირების წინაშე ანგარიშის წარდგენა
 
კარგი იქნება რომ გქონდეს:
 • გუნდის მართვის გამოცდილება 
 • მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება რისკების მართვის მიმართულებით
 • განათლება ბიზნეს ადმინისტრირების ან ფინანსების მიმართულებით
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა.
კომპენსაცია
(დარიცხული)