შესაბამისობის რისკის მართვის განყოფილების სპეციალისტი

ვაკანსიის კოდი VC5081
ადგილმდებარეობა თბილისი
ორგანიზაცია სს თიბისი ბანკი
მოქმედების ვადა 02.12.2020
კატეგორია სხვა
დასაქმების ტიპი სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე სპეციალისტი
სამუშაოს აღწერა
 • ჯგუფის დონეზე არსებული შესაბამისობის რისკების პოლიტიკებისა და ამლ პოლიტიკების დანერგვა ჯგუფის წევრ კომპანიებში
 • ჯგუფის წევრი კომპანიების შესაბამისი პასუხისმგებელი პირებითვის  კონსულტაციების გაწევა და პროცესების გამართვაში დახმარება
 • პოლიტიკების დანერგვისთვის საჭირო პროექტების ინიცირება და იმპლემენტაციის ზედამხედველობა
 • პერიოდული ანგარიშგება
 • ბანკის და ჯგუფის წევრი კომპანიების სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კომუნიკაცია
 • პოზიციასთან დაკავშირებული სხვა ფუნქციების შესრულება
 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ეკონომიკის, ფინანსების, საბანკო საქმის ან ტექნიკური მეცნიერებების სფეროში
 • უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის საკითხებზე საერთაშორისო  და ადგილობრივი რეგულაციების მოთხოვნების ცოდნა
 • რუსული და ინგლისური ენების მაღალ დონეზე ცოდნა
 • სტანდარტული საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 
 
უნარები
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • აზრის ჩამოყალიბების უნარი (როგორც ვერბალურად, ისე წერილობით)
 • შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანალიტიკური ანგარიშგების წერის უნარი
 • ყურადღებიანი დეტალების მიმართ
 • სამუშაოს დათქმულ დროში შესრულების უნარი
 • თვითგანვითარებაზე ორიენტაცია
 • მოტივაცია და ენერგიულობა
 • ორგანიზებულობა
 • კეთილსინდისიერება
 • გუნდში მუშაობის უნარი
 • სტრესულ პირობებში მუშაობის უნარი
 • მივლინებებში წასვლის შესაძლებლობა